Adams Express AS har spesialisert seg på pakking, håndtering, lagring og transport av kunst og verdigjenstander. Selskapet har egne medarbeidere som produserer og tilpasser egnet emballasje for denne type gods.

Viktige kriterier som det må tas hensyn til, er transportmåte samt ulike krav som stilles hos mottakeren eller i mottakerlandet, verdien på sendingen, farer som kan oppstå ved for eksempel forandringer i temperatur, luftfuktighet eller lufttrykk.

For oss er det viktig at du føler deg trygg når dine kunst eller verdigjenstander skal transporteres, uansett destinasjon. Vår lange erfaring, kunnskap og internasjonale nettverk av kunstspeditører er din trygghet.

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på dine spørsmål!