Stadig flere virksomheter internasjonaliseres. De nasjonale grensene er ikke lenger begrensende for hvor et selskap driver sin virksomhet. Internasjonal satsning er i dag et like viktig suksesskriterium for de mindre og mellomstore bedriftene som det tidligere var for de store konsernene. I den forbindelse bistår Adams Express AS i samarbeid med Oslo Handelskammers Expat Service Center – International Network of Norway INN nye og gamle bedriftskunder med skreddersydde relocation programmer.

I tillegg øker behovet for spesielt kvalifisert arbeidskraft/høyt utdannede spesialister i Norge. Det forventes derfor økt rekruttering fra utenfor EU/EØS i årene fremover. Konkurransen om denne arbeidskraften blir stadig hardere, og norske arbeidsgivere må bli flinkere til å markedsføre bedrift og nærmiljø enda bedre. Videre må norske arbeidsgivere bli mer aktive med å tilrettelegge for språkundervisning, bolig og flytting. Det er også viktig at øvrige familiemedlemmer får nødvendig hjelp og bistand i denne perioden.

Tjenestene som vi typisk tilbyr er å finne bosted, hjelp til å skrive søknad om arbeids- og oppholdstillatelse, finne skole til barna, åpne bankkonto og registrering i folkeregisteret for å få Norsk personnummer.

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Hans Christian Strand på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til hcs@adamsexpress.no.