Valg av flyttebyrå til din kontorflytting er en viktig avgjørelse, både med henblikk på rådgivning, planlegging og gjennomføring av selve flytteprosessen.

Hos Adams Express er vi opptatt av å kunne tilby deg som kunde fleksible løsninger, en problemfri gjennomføring og lave totalkostnader.

Vi kjenner eiendomsmarkedet i Oslo, Stavanger og Bergen meget godt, og vi tilrettelegger daglig for transport- og flytteløsninger som er skreddersydd for hvert enkelt prosjekt.

  • Internflytting, ommøblering eller omrokering av kontorarbeidsplasser – Vi utfører de fleste typer flytting av kontorarbeidsplasser, kopimaskiner og -utstyr, pauserom, kantiner, arkiver, rekvisitarom, resepsjoner og lignende. Kontorflytting utføres både internt i samme bygg, og mellom ulike adresser.
  • Arkiv og bibliotek – Vi tilbyr tjenester knyttet til katalogisering, nedpakking, registrering og flytting av eksisterende arkivmateriale og bibliotek til næringslivet og offentlig forvaltning i Norge. Vi tilbyr også løsninger for fjernarkivering av arkiver i egne lagerbygg i Oslo, Stavanger og Bergen.
  • IT- og kontorutstyr – Ved kontorflytting blir alt av it- og kontorutstyr registrert, pakket og flyttet på trygt vis av våre erfarne sjåfører og flyttemedarbeidere.
  • Safer, brannsikre arkivskap og tyngre kopimaskiner og -utstyr – Vi har alle former for utstyr og hjelpemidler til flytting av safer, brannsikre arkivskap og tyngre kopimaskiner og -utstyr, slik at disse transportoppdragene kan løses sikkert og effektivt.
  • Opprydding og avfallshåndtering – Vi tilbyr gjerne å rydde opp, samt å utføre rengjøring av kontorlokalene etter endt utflytting. Og vi kan også kjøre overskuddsmøbler, arkiver og brukt it- og kontorutstyr til lager for oppbevaring eller til godkjent miljøstasjon for destruksjon, hvor blant annet papp og papir, plast, trevirke, metall, elektronikk og møbler blir kildesortert før destruksjon.

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon om prosjektledelse og kontorflytting fra Adams Express AS, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på dine spørsmål!

Office moves are often highly challenging due to the large complexity involved: a great number of furniture pieces, technical equipment and office material need to be moved from A to B as quickly as possible. For this reason detailed preliminary discussions and planning before an office move are extremely important. The exact registration of all the main items, a thorough analysis and evaluation therefore provide the basis for a perfectly run operation – after all, good organization is not a question of good luck. If required and if every hour counts Adams Express AS is in action day and night, so that the everyday business of a company continues smoothly without any losses: if needed, the move can start on Friday at 4:00 pm and it can be ticked off as being part of company history by Monday morning. It doesn’t make a difference whether an office move is to be carried out within just a few hours or whether the time frame is more generous: in any case Adams Express AS stands for reliable handling of projects. Even professional storage of furniture or record storage, not relevant for everyday business, is offered by Adams Express AS. If you would like a quotation, price estimate or other information, please contact us on telephone # +47 23 01 14 50, or alternatively send an e-mail to oslo@adamsexpress.no. Our qualified staff is there to answer all your questions!