• Adams Express AS har kjøpt 100% av aksjene i H. Konglevoll Transport AS i Bergen, og selskapet vil bli innfusjonert i Adams Express AS i løpet av 2018 (01.06.2018) Denne investeringen gir oss innpass i et nøkkelmarked i Norge, og vi ser meget gode muligheter for  øke salget og inntjeningen i Adams Express AS gjennom denne transaksjonen.