• Adams Express AS flytter til Langhus i Ski kommune i løpet av 2016 (01.12.2014) Strand Holding AS og Veiteberg Holding AS (to av eierselskapene til Adams Express AS), har kjøpt en næringstomt på Langhus i Ski kommune, og på denne tomten planlegger selskapene å oppføre et nytt kontor- og lagerbygg til Adams Express i løpet av 2015. Når det nye kontor- og lagerbygget står klart, vil Adams Express fraflytte kontor- og lagerlokalene selskapet i dag disponerer på Filipstad i Oslo, og på Vestby i Akershus. Det nye anlegget på Langhus skal ivareta et sikkert, rent og funksjonelt miljø for Adams Express sine medarbeidere, besøkende og kunder i årene fremover. Området hvor tomten ligger på Langhus har en meget god beliggenhet på grunn av nærheten til E6 og Oslo. Adkomst fra E6 skjer via avkjøring 24 ved Assurdiagonalen.
  • The FIDI Academy “Commitment to Excellence – Gold Award 2014” (01.12.2014) Adams Express AS er tildelt den høyeste utmerkelsen som gis av FIDI Academy for vårt arbeid med videreutdanning av våre kontoransatte i 2014. Adams Express AS ble også tildelt denne utmerkelsen i 2012 og 2013. I 2014 var det kun 15 av FIDI sine totalt 600 medlemsbedrifter i Afrika, Amerika, Asia og Europa som ble tildelt denne utmerkelsen. FIDI Academy sin faglige styrke og relevans har vært viktig for Adams Express AS, ved valg av løsning for videreutdanning av våre medarbeidere.
  • Adams Eiendom AS (31.07.2014) Vårt søster selskap – Adams Eiendom AS har publisert sine nye hjemmesider: www.adamseiendom.no.
  • Adams Shipping AS (31.07.2014) Vårt søster selskap – Adams Shipping AS har publisert sine nye hjemmesider: www.adamsshipping.no.
  • Adams Express AS og Christiania Transport-Bureau AS fusjonerer (01.12.2013) Styrene i AS Adams Express og Christiania Transport-Bureau AS har besluttet å fusjonere de to selskapene med virkning fra 01.01.2014. Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Christiania Transport-Bureau AS har inntil nå vært et heleid datterselskap av AS Adams Express, og man ser det som hensiktsmessig at datterselskapet fusjoneres inn i morselskapet, ettersom det fusjonerte selskapet vil stå bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. Fusjonen vil gi et mer robust fagmiljø, bedre muligheter for videreutvikling og en styrket administrasjon av selskapet.
  • Expat Alliance – unike alene, uslåelige sammen (01.06.2013) Expat Alliance er et samarbeid mellom Oslo Handelskammer, Deloitte, Frogner House Apartments, Kulturtolk og Adams Express. Samarbeidet er utviklet for å kunne gi best mulig hjelp, kunnskap og tilrettelegging av opphold til expatriates som kommer til Norge. Gjennom Expat Alliance vil den tilreisende kunne få veiledning og hjelp til å søke om arbeids- og oppholdstillatelse og annet nødvendig papirarbeide, kjennskap til lokale lover og regler gjennom juridisk veiledning, finne det perfekte hjemmet når man er borte hjemmefra og ikke minst hjelp til selve flytteprosessen. Sammen vil disse fem aktørene bidra til å gjøre flytteprosessen til Norge så skreddersydd, enkel og behagelig som mulig.
  • H. Konglevoll Transport AS i Bergen (24.05.2013) Adams Express AS har økt sin eierandel i selskapet til 73,5%.
  • Adams Express AS har kjøpt 50% av aksjene i H. Konglevoll Transport AS i Bergen (19.03.2012) Denne investeringen gir oss innpass i et nøkkelmarked i Norge, og vi ser meget gode muligheter for  øke salget og inntjeningen i Adams Express AS gjennom denne transaksjonen.
  • Adams Express AS har kjøpt opp Stavanger Flyttebyrå AS i Stavanger (18.01.2012) Adams Express AS har overtatt samtlige aksjer i Stavanger Flyttebyrå AS som ikke tidligere var i selskapets eie. Stavanger Flyttebyrå AS vil bli innfusjonert i Adams Express AS i løpet av 2012.