Adams Express AS arbeider aktivt for sikring av liv, verdier og miljø i forbindelse med et hvert flytte-, lager- eller logistikkoppdrag. Videre tror vi på betydningen av å utvikle våre medarbeideres kompetanse (kunnskap, ferdigheter, holdninger og vilje), da dette er en strategisk og operativ ressurs som er avgjørende for Adams Express AS sin konkurransekraft og fremtid. Vi anerkjenner også vår rolle som en ansvarlig del av det globale, nasjonale og lokale samfunnet.

Adams Express AS er sertifisert i henhold til FIDI-FAIM.

FIDI-FAIM er en dyptgående standard for kvalitetssikring som detaljstyrer alle serviceledd i en flytteprosess – fra kundemottak, pakking, stuing, transport, forsikring og spedisjon – til innflytting, utpakking og fakturering.

Standarden er utviklet av flyttebransjens egen internasjonale hovedorganisasjon, FIDI Global Alliance, i samarbeid med eksterne rådgivere fra Ernst & Young. FIDI Global Alliance representerer mer enn 600 flyttebedrifter over hele verden.