Adams Express AS tilbyr totalløsninger innenfor spedisjon, lagerhotel og distribusjon av nye møbler og inventar i Norge. Vi hjelper deg som kunde til å oppnå økt kostnadseffektivitet, redusert kapitalbinding, forbedret kvalitet samt større fleksibilitet og skalerbarhet. Vi kan om ønskelig skreddersy våre logistikkløsninger gjennom hele leveringskjeden fra produsent til sluttkunde.

Møbelkunder som setter bort lager- og logistikktjenester til Adams Express AS sparer både tid og penger.

Møbelkundene sparer tid fordi Adams Express AS kan finne frem varene veldig fort og få dem svært hurtig ut på markedet i Norge.

God kontroll og oversikt reduserer svinn, slik at du som møbelkunde får en lavere varekostnad. Dessuten vil en vellykket outsourcing gi lavere lagerkost per transaksjon, fordi Adams Express AS har flere møbelkunder å dele kostnadene på.

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Hans Peter Veiteberg på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til hpv@adamsexpress.no.