Adams Express AS og tilknyttede selskaper disponerer i dag 3000 m2 klimaregulerte lagerlokaler i Oslo/Akershus, Bergen og Stavanger. Lagerlokalene er spesial tilpasset og klare for kunder som ønsker lang- eller korttids lagring av dokumentarkiv, kunstgjenstander, møbler eller innbo.

Adams Express AS kan også ta imot ufortollede varer for lagring på vårt Toll lager på Langhus i Ski kommune.

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på dine spørsmål!