Logistikktjenester

Adams Express AS tilbyr totalløsninger innenfor spedisjon, lagerhotel og distribusjon av nye møbler og inventar i Norge. Vi hjelper deg som kunde til å oppnå økt kostnadseffektivitet, redusert kapitalbinding, forbedret kvalitet samt større fleksibilitet og skalerbarhet. Vi kan om ønskelig skreddersy våre logistikkløsninger gjennom hele leveringskjeden fra produsent til sluttkunde. Møbelkunder som setter bort lager- og logistikktjenester til Adams Express AS sparer både tid og penger. Møbelkundene sparer tid fordi Adams Express AS kan finne frem varene veldig fort og få dem svært hurtig ut på markedet i Norge. God kontroll og oversikt reduserer svinn, slik at du som møbelkunde får en lavere varekostnad. Dessuten vil en vellykket outsourcing gi lavere lagerkost per transaksjon, fordi Adams Express AS har flere møbelkunder å dele kostnadene på.
Nye kontormøbler, kjøkken- og garderobeinnredninger – Vi transporterer nye kontormøbler, kjøkken- og garderobeinnredninger for flere store næringslivskunder i Norge.
Nye og brukte pianoer og flygler – Vi har egne spesialbiler til transport av pianoer og flygler, og våre sjåfører og flyttemedarbeidere har lang erfaring på området.
Kopimaskiner og -utstyr – Vi transporterer kopimaskiner og -utstyr i alle størrelser, og våre sjåfører og flyttemedarbeidere fjerner gjerne emballasje og monterer for deg.
Safer – Vi har lang erfaring og høy fagkunnskap rundt det å flytte tyngre arkivskap, brannsikre skap, dataskap, sikkerhetsskap, verdiskap og våpenskap i alle størrelser.
Treningsapparater og -utstyr – Vi har lang erfaring og høy fagkunnskap rundt det å flytte og demontere/montere alt av treningsapparater og – utstyr.
Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon om logistikktjenester fra Adams Express AS, er du velkommen til å ta kontakt med Hans Peter Veiteberg på telefon 23 01 14 53. Alternativt kan du sende en e-post til hpv@adamsexpress.no.