Lagertjenester

Adams Express AS og tilknyttede selskaper disponerer i dag 4000m2 klimaregulerte lagerlokaler i Oslo/Akershus, Bergen og Stavanger. Lagerlokalene er sikret mot tyveri, brann og spesialtilpasset for kunder som ønsker lang- eller korttids lagring av møbler, innbo og løsøre, pianoer, flygler, kopimaskiner og -utstyr, safer, dokumentarkiv og kunstgjenstander. Utenfor lagerlokalene er det store asfalterte uteområder til parkering, utendørslagring av alle typer stålcontainere, og håndteringsplasser for store lastebiler og vogntog.
Adams Express AS kan også ta imot ufortollede varer for lagring på vårt Toll lager i Oslo.
Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon om lagertjenester fra Adams Express AS, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på dine spørsmål!

Møbelmontering

Møbelmontering

Møbeldistribusjon

Møbeldistribusjon

Lagerservice

Lagerservice