Vårt selskap benytter standard bestemmelser kalt ”NSAB Flytting”. Vilkårene bygger på de prinsipper som følger av internasjonale konvensjoner og avtaler.

NSAB Flytting er utarbeidet i samarbeid med Logistikk- og Transportindustriens landsforening og bestemmelsene bygger på de prinsipper som følger av NSAB 2015 som igjen er vedtatt av transportbrukernes organisasjoner i de nordiske land.

NSAB Flytting, Generelle ansvarsbestemmelser, Adams Express

NSAB Lagring, Generelle ansvarsbestemmelser, Adams Express