Adams Express AS sitt ansvar ved tap, skade eller forsinkelse på flyttegodsforsendelsen er begrenset i henhold til NSAB Flytting. Adams Express AS oppfordrer derfor alle kunder til å tegne en særskilt transportforsikring for flyttegodset. Om ønskelig kan vi bistå med dette.

For detaljert informasjon om forsikringsbetingelser og – produkter, ta kontakt med din flytterådgiver eller ring oss på telefon 23 01 14 50.