Adams Express AS har en lang og god erfaring med flytteoppdrag til og fra utlandet. Våre oppdrag strekker seg fra små enkeltoppdrag eller hastesendinger til større oppdrag og rammeavtaler for norske eller internasjonale selskaper. Gjennom egne ressurser og vårt internasjonale nettverk flytter vi dør til dør til de aller fleste steder i verden. Vi arbeider under meget ordnede forhold, er langsiktige, og har et meget godt omdømme internasjonalt.

Vi har kontinuerlig fokus på service, kvalitet, sikkerhet og miljø. Vår omfattende FIDI-FAIM sertifisering er bare en del av dette arbeidet.

Gjennomføring av internasjonale flytteoppdrag varierer i stor grad avhengig av hva som skal flyttes og hvilket land det skal flyttes til. Transport metode, regler for fortolling, nødvendige skjemaer etc. varierer i stor grad. Dette skal du som kunde ikke tenke på. Adams Express AS tilrettelegger flytteprosessen slik at du eller din bedrift slipper å bekymre dere for dette. Ved planlegging av flytteoppdraget vil du bli informert om hva du trenger å vite, inklusive hvilke tollskjema etc. som skal fylles ut.

Adams Express AS har opparbeidet seg god kunnskap vedrørende hvilke agenter som gjør den beste jobben på bestemte destinasjoner. Leveringsdyktighet er ikke bare snakk om agentnett og pris. Det er vel så viktig å ha erfaringen, og evnen til å plukke ut de riktige agentene for det enkelte oppdrag. På dette området har vi meget lang erfaring.

Vi utfører en rekke tjenester innefor det enkelte flytteoppdraget:

 • Befaring og planlegging av oppdraget
 • Pakking og emballering
 • Lasting
 • Mellomlagring (ved behov)
 • Transport
 • Levering
 • Utpakking
 • Lagring (kort- eller langsiktig)
 • Flytteforsikring

Eksport- og importfortolling utføres via Tollvesenets TVINN og TET systemer.

Alle internasjonale flytteoppdrag i regi av Adams Express AS gjennomføres i henhold til "NSAB Flytting".

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50, alternativt send en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på spørsmålene dine!

Adams Express AS er i dag medlem og aktiv deltager i følgende internasjonale flytteorganisasjoner:

 • FIDI Global Alliance – International Federation of International Movers.
  Representert i 94 land og har mer enn 600 medlemsbedrifter.
 • IAM – International Association of Movers.
  Representert i 166 land og i overkant av 1600 medlemsbedrifter.