Adams Express AS har lang erfaring med å utføre flytteoppdrag i Norge. Selskapet har kontinuerlig fokus på viktige spørsmål som service, kvalitet, sikkerhet og miljø. Vår omfattende FIDI-FAIM sertifisering er bare en del av dette arbeidet.

Vi legger stor vekt på den enkelte kunde sine behov, og bidrar med rådgivning etter ønske fra den enkelte kunde/bedrift. Innholdet i tjenesten varierer ofte fra oppdrag til oppdrag, og er avhengig av hvilken type gods som skal flyttes. Vi håndterer alt fra tunge og robuste gjenstander til skjøre gjenstander som trenger spesial emballering, håndtering og transport.

Vi utfører en rekke tjenester innefor det enkelte flytteoppdraget:

  • Befaring og planlegging av oppdraget
  • Pakking og emballering
  • Lasting
  • Mellomlagring (ved behov)
  • Transport
  • Levering
  • Utpakking
  • Lagring (kort- eller langsiktig)
  • Flytteforsikring
  • Eksport- og importfortolling utføres via Tollvesenets TVINN og TET systemer.

Alle flytteoppdrag i regi av Adams Express AS gjennomføres i henhold til "NSAB Flytting".

Ønsker du tilbud, prisoverslag eller annen informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 23 01 14 50. Alternativt kan du sende en e-post til oslo@adamsexpress.no så svarer vi gjerne på dine spørsmål!