Adams Express AS sin visjon er å bli oppfattet som en av Norges ledende leverandører av flyttetjenester, lagertjenester og logistikktjenester. For å oppnå dette har vi bygget opp et team av erfarne rådgivere som betjener nasjonale og internasjonale kunder innenfor en rekke ulike bransjer og sektorer.

Selskapet har et meget godt utbygd nettverk av agenter og samarbeidspartnere i Skandinavia, Europa for øvrig, Midtøsten, Det Fjerne Østen, Amerika, Australia og Afrika. Alle våre viktigste agenter og samarbeidspartnere stiller store krav til de som skal representere kundene deres. Kunnskap, diskresjon, høy servicegrad og lang erfaring er absolutt nødvendige egenskaper for å bli betraktet som partner.

Adams Express AS har egne kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen.

Hvorfor velger kundene Adams Express AS? 
Kundene velger oss primært på grunn av vår brede kunnskap, diskresjon, høye servicegrad og lange erfaring. Dette er ofte kompliserte transport-, flytte- og lagringsoppdrag som krever mer kunnskap og oppfølgning enn normalt. Det er da viktig for kundene våre å velge en samarbeidspartner som kan utføre oppdragene slik de er avtalt, til rett tid og med rett kvalitet.